سرمايه گذاري گسترده ۱۷ ابرقدرت انرژي جهان در عرصه برق هسته‌اي

با گذشت ۵/۳ سال از حادثه ژاپن، موج جديدي از گرايش‌ها به توليد برق هسته‌اي‌ ايجاد شده است

سايتCNN به تازگي در گزارشي با عنوان “آيا فوکوشيما نگرش جهان را به برق هسته‌اي‌ تغيير داد؟” به گرايش فزاينده کشورها به توليد برق هسته‌اي‌ با وجود حادثه 3 سال پيش فوکوشيما پرداخته است.اين گزارش چنين آغاز مي‌شود که “با وجود گذشت بيش از 3 سال از حادثه هسته‌اي‌ فوکوشيما ، تنها در معدودي از کشورها در اين مدت شاهد تامل در توليد برق هسته‌اي‌ و تعطيلي موقت برخي نيروگاه‌هاي‌ هسته‌اي‌ بوده‌ايم، اما واقعيت اين است که حتي همان کشورها نيز که در ابتدا تحت تاثير اين حادثه دچار نوعي سکته موقت در عرصه توليد برق هسته‌اي‌ شدند، پس از مدت کوتاهي بار ديگر سرمايه گذاري در عرصه ساخت راکتورهاي جديد و بازگشايي نيروگاه‌هاي‌ تعطيل شده را از سر گرفته‌اند.” در ادامه اين گزارش آمده است:”هم فرانسه که بالاترين ميزان توليد برق هسته‌اي‌ را در جهان در اختيار دارد و هم آمريکا که بزرگ ترين توليد کننده جهان در اين عرصه محسوب مي‌شود، همچنان جايگاه خود را حفظ کرده‌اند و حتي در حال گسترش سرمايه گذاري‌هاي‌ خود براي مدرنيزه کردن و افزايش نيروگاه‌هاي‌ خود هستند. در اين عرصه هند و روسيه نيزبه ترتيب توليد 25 و 45 درصد برق هسته‌اي‌ را تا سال 2050هدف گذاري کرده‌اند، در اين عرصه برزيل نيزدرصدد احداث 5 راکتور جديد تا سال 2030است. چين نيز به دنبال افزايش 3 برابري ظرفيت توليد برق هسته‌اي‌ خود تا سال 2020 است.”

سايت Business Insider طي گزارشي جامع وبا استناد به آمارهاي جهاني آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل، به ارائه فهرست بزرگ ترين توليد کنندگان برق هسته‌اي‌ در جهان پرداخته واعلام کرده است که 17 ابرقدرت انرژي جهان سرمايه گذاري گسترده‌اي‌ در عرصه توليد برق هسته‌اي‌ هم براي تامين نيازداخلي و هم براي صادرات انجام داده‌اند . اين 17 کشورکه در اين گزارش به تفصيل ميزان برق هسته‌اي‌ توليدي هر يک به همراه ديگر جزئيات ذکر شده است، به ترتيب رتبه از يک تا 17 عبارتند از:آمريکا، فرانسه، روسيه، کره جنوبي، آلمان، چين، کانادا، اوکراين، انگلستان،سوئد، اسپانيا، بلژيک، هند، جمهوري چک، سوئيس،فنلاند و ژاپن. دراين فهرست کشورها بر اساس مجموع ميزان برق توليدي با بهره گيري از نيروگاه هسته‌اي‌ معرفي شده‌اند. کشورهاي اروپايي که در اين فهرست در زمره بزرگ ترين توليدکنندگان برق هسته‌اي‌ ذکر شده‌اند، در مقابل آمده‌اند.

فنلاند

ميزان مصرف برق هسته اي: ۲۲۰۶۳گيگاوات ساعت

مجموع راکتورهاي فعلي:۴عدد

سهم برق هسته اي: ۶/۳۲درصد از کل برق موردنياز

فنلاند ممکن است تنها ۴ راکتور هسته‌اي‌ داشته باشد اما همين 4 راکتور وظيفه توليد نزديک به يک سوم برق اين کشور را بر عهده دارد زيرا اين 4 راکتور در زمره کارآمد ترين راکتورهاي جهان قرار دارند. پنجمين راکتور اين کشور نيز در حال ساخت است که سال آينده به بهره برداري مي‌رسد.

جمهوري چک

ميزان مصرف برق هسته اي: ۲۸۶۰۳گيگاوات ساعت

مجموع راکتورهاي فعلي:۶عدد

سهم برق هسته اي: ۳/۳۵درصد از کل برق موردنياز

از آن جايي که انرژي هسته‌اي‌ تنها راه حل واقعي براي رفع مشکل بحران آينده انرژي در جمهوري چک محسوب مي‌شود،برق هسته‌اي‌ در اين کشور بسيار پرطرفدار است و برنامه هايي نيز براي ساخت راکتورهاي هسته‌اي‌ جديد در جريان است.

اسپانيا

ميزان مصرف برق هسته اي: ۵۸۷۰۱گيگاوات ساعت

مجموع راکتورهاي فعلي:۵عدد

سهم برق هسته اي: ۵/۲۰درصد از کل برق موردنياز

فرآيند توليد برق هسته‌اي‌ طي 20 سال اخير در اسپانيا افزايش چنداني نداشت و راکتور جديدي در طول اين مدت ساخته نشد اما در سال 2011 دولت اين کشور محدوديت 40 ساله فعاليت راکتورها را لغو کرد و به راکتورهاي فعال موجود مجوز 10 ساله ادامه و گسترش فعاليت داد.

اوکراين

ميزان مصرف برق هسته اي: ۸۴۸۸۶گيگاوات ساعت

مجموع راکتورهاي فعلي:۱۵عدد

سهم برق هسته اي: ۲/۴۶درصد از کل برق موردنياز

با وجود حادثه هسته‌اي‌ چرنوبيل در سال 1986 ، اوکراين همچنان يکي از سردمداران توليد برق هسته‌اي‌ در جهان است و نزديک به 50 درصد برق موردنياز آن از طريق انرژي هسته‌اي‌ تامين مي‌شود.اوکراين در حال حاضر درصدد ساخت 11 راکتور جديد تا سال 2030 است که ظرفيت توليد برق هسته‌اي‌ اين کشور را به 2 برابر افزايش خواهد داد. سوخت هسته‌اي‌ که اوکراين به شدت به آن وابسته است ، به طور عمده از روسيه وارد مي‌شود.

آلمان

ميزان مصرف برق هسته اي: ۹۴۰۹۸گيگاوات ساعت

مجموع راکتورهاي فعلي:۹عدد

سهم برق هسته اي: ۱/۱۶درصد از کل برق موردنياز

آلمان در توليد برق هسته‌اي‌ موفقيت‌هاي‌ بسياري کسب کرده است. البته نفوذ آلودگي راديواکتيو از چرنوبيل به اين کشور، در آن زمان خشم عمومي را برانگيخت و حادثه فوکوشيما در سال 2011 تا حدودي موجب موضع گيري هايي عليه فناوري هسته‌اي‌ شد به گونه‌اي‌ که در آن زمان 8 راکتور از 17 راکتور فعال آلمان تعطيل شد اما اکنون دوباره گرايش به افزايش توليد برق هسته‌اي‌ در اين کشور ايجاد شده است.

سوئيس

ميزان مصرف برق هسته اي: ۲۴۴۴۵گيگاوات ساعت

مجموع راکتورهاي فعلي:۵عدد

سهم برق هسته اي: ۹/۳۵درصد از کل برق موردنياز

پس از برگزاري چندين همه پرسي درباره توليد برق هسته‌اي‌ و انجام تحقيقات در اين زمينه ، مقامات سوئيس به اين نتيجه رسيدند که اين فناوري ايمن و بسيار مقرون به صرفه براي تامين برق موردنياز کشوراست.البته در پي حادثه فوکوشيما، دولت سوئيس تصميم گرفت بخشي از نيروگا ه‌هاي‌ هسته‌اي‌ خود را به طور موقت تعطيل کند اما اين کشور فعلا تصميم دارد تا سال 2035 فرآيند تامين برق موردنياز خود را از طريق 5 راکتور موجود ادامه دهد.

سوئد

ميزان مصرف برق هسته اي: ۶۱۴۷۴گيگاوات ساعت

مجموع راکتورهاي فعلي:۱۰عدد

سهم برق هسته اي: ۱/۳۸درصد از کل برق موردنياز

کشور سوئد از سال ۱۹۸۰ برنامه دراز مدت توقف تدريجي نيروگاه‌هاي‌ برق هسته‌اي‌ را بابي ميلي تمام آغاز کرد، با اين وجود هنوز 38 درصد برق اين کشور از طريق انرژي هسته‌اي‌ تامين مي‌شود.دولت سوئد در سال 2010 يعني 30 سال پس از آغاز برنامه توقف تدريجي فعاليت نيروگاه‌هاي‌ هسته‌اي‌ ، جريان کار را به طور کامل برعکس کردو به سياست توقف تدريجي نيروگاه‌هاي‌ هسته‌اي‌ پايان داد. سوئد در حال حاضر در حال به روز رساني و مدرنيزه کردن نيروگاه‌هاي‌ قديمي خود در “فورسمارک” و “رينگشالز” است و هم زمان برنامه احداث نيروگاه‌هاي‌ جديد را براي افزايش ظرفيت توليد برق هسته‌اي‌ دنبال مي‌کند.

انگلستان

ميزان مصرف برق هسته اي: ۶۳۹۶۴گيگاوات ساعت

مجموع راکتورهاي فعلي:۱۸عدد

سهم برق هسته اي: ۱/۱۸درصد از کل برق موردنياز

توليد برق هسته‌اي‌ در انگلستان طي 15 سال اخير به تدريج کاهش يافته و از 25 درصد به 18 درصد فعلي رسيده که البته دليل آن تعطيلي نيروگاه‌هاي‌ قديمي و فرسوده بوده است. اين فرآيند طي سال‌هاي‌ آينده به سرعت تغيير خواهد کرد چرا که دولت انگليس براي جذب شرکت‌هاي‌ مطرح به منظور ساخت نسل جديد و پيشرفته راکتورهاي هسته‌اي‌ ، اقدام به ارائه سوبسيد کرده است. در حال حاضر در اين کشور 11 راکتور در مرحله ساخت است که تا سال 2025 راه‌اندازي مي‌شود چرا که دولت اين کشوربراي افزايش 16 گيگاواتي توليد برق هسته‌اي‌ در اين مدت برنامه ريزي کرده است.

بلژيک

ميزان مصرف برق هسته اي: ۳۸۴۶۴گيگاوات ساعت

مجموع راکتورهاي فعلي:۷عدد

سهم برق هسته اي: ۵۱درصد از کل برق موردنياز

بيش از نيمي از برق موردنياز بلژيک توسط انرژي هسته‌اي‌ تامين مي‌شود و اين کشور درصدد افزايش تعداد نيروگاه‌هاي‌ هسته‌اي‌ خود است.

منابع:

CNN

Business Insider

دیدگاه خود را به ما بگویید.